Oriëntatie

Sinds enige tijd verzorg ik orientatiecursussen voor mensen die privéles te confronterend vinden, liever eerst in een groep werken of het te kostbaar vinden om direct met individuele lessen te starten.

Een orientatiecursus geef ik aan groepjes van vier tot acht mensen. Alle aspecten van het zingen probeer ik hierbij aan te tippen:

 •   houding
 •   ademhaling
 •   stemgebruik
 •   uitspraak
 •   frasering
 •   ritmiek
 •   dictie
 •   presentatie
 •  alle andere zaken die verder van belang zijn in de zangkunst.

Overview klassieke zangmuziek

 • Tevens laat ik tijdens deze orientatiecursus de verschillen en overeenkomsten horen in stemgebruik bij uiteenlopende genres. Een ‘overview’ van de klassieke zangmuziek zal zeker niet ontbreken.
 • Bij de samenstelling van groepen gaat mijn eerste voorkeur uit naar mensen die elkaar al kennen. Individuele kandidaten zullen langer moeten wachten tot een groep compleet is.
 • Na deze orientatiecursus kun je besluiten of je individueel verder wilt gaan. Uiteraard ben je geheel vrij in je keuze.
 • Groepslessen kunnen een goede uitwerking hebben, zeker voor jongere leerlingen. Goede individuele scholing is echter altijd noodzakelijk, zeker bij een complex instrument als de zangstem.

Gebruik mijn contactformulier om meer informatie te krijgen.